rekiny, zipy, węże

3 kwietnia 2018 czang 4

Świeżo zawiązana brygada dwóch dzielnych C, szukająca trzeciego zmotywowanego kompana (może być trzeci C) podjęła się wyzwania misji 021 Na początku zadania pierwszy dzielny C zasugerował […]

!dlrow olloeH

26 lutego 2018 czang 2

moje pierwsze RE, więc musicie wybaczyć, że moja praca nie była w pełni samodzielna…. Misja: klik Zadanie – zdeszyfrowanie dziwnych znaczków z: http://gynvael.vexillium.org/ext/6dd27a9b84dec1d7bbd07da004d486b84cc29af7f459fc8f01cfbad4c25af6e5_crackme_b64.txt  dziwne te znaczki, dziwne, […]

MISSION 020 – QR code

16 lutego 2018 czang 0

Today we have very friendly mission – qr codes and simple calculations. More details here: link Okay – how I started? I always start the same […]