Heroina….

19 października 2017 czang 0

Dosłownie…. jest 06:50 – o 23 odkryłem w końcu flagę… ale nie miałem siły już jej odwracać. Wprowadziłem drobne poprawki i teraz publikuję. Zadanie straszne […]

MISSION 018

13 października 2017 czang 2

The question is – why CLT has made it me… I feel quite exosted after this misson, but maybe it’s a lesson for me… First […]