ściema czyli misja inspirowana przez CLT

Cheat za cheatem… IDDQD z Dooma czy jak to szło…. 🙂
oczy się palą złotym kolorem….

Zadanie: Misja 011

CLT podesłał i dostał w odpowiedzi, że w co ja mam tu kliknąć itd. itd… oj nieładnie…

 

no ale później pogadaliśmy…. i zadanie z „tych fajnych” no ale „cheat mode=on” – dowiedziałem się że trzeba to rozpakować i że to PCX’y…. i że trza je poskładać 🙂

Wywaliliśmy plik jako tablice bajtów i zaczęliśmy się zastanawiać co by z tym zrobić, ale… przecież można to wczytać jako Bitmap i tyle….

jednak…. .net nie obsługuje „już” (tak mi się wydaje….) PCX’ów! – cóż za challenge, prawie bym się poddał bo mi się nie chciało testować bbliotek – spróbowałem i odniosłem 2 porażki, ale to coś dało radę: klik

wynik:

kodzik:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;
using System.Drawing;
 
namespace MISJA_011
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string _dir = @"C:\TEMP\zdjecie_dokumentu";
      string _out = @"C:\TEMP\out.bmp";
      if (File.Exists(_out))
        File.Delete(_out);            
      var dir = new DirectoryInfo(_dir);
      FileInfo[] files = dir.GetFiles();
      Console.Write(files.Length.ToString());
      int cnt = 0,toFind =0,found=0;      
      Bitmap dest = null;
      var tsStart = DateTime.Now;
      Parallel.ForEach(files, (f) =>      
      {
        var img = new ImageMagick.MagickImage(f);
        var b = img.ToBitmap();
        if (dest == null)
        {
          dest = new Bitmap(b.Size.Width, b.Size.Height);
          toFind = b.Size.Width * b.Size.Height;
        }
        for (int i = 0; i < b.Size.Width; i++)
          for (int j = 0; j < b.Size.Height; j++)
          {
            var color = b.GetPixel(i, j);
            if (color != Color.FromArgb(0, 0, 0))
            {
              lock(dest)
              {
                dest.SetPixel(i, j, color);
              }
              found++;
              var ts = DateTime.Now - tsStart;
              Console.WriteLine(string.Format("file: {0} / {1} {2} {3}x{4} - found: {5}/{6} - time: {7}s {8}%"
                , cnt, files.Length, f.Name
                , i, j, found, toFind, ts.TotalSeconds
                ,Math.Round((Convert.ToDouble(found)/Convert.ToDouble(toFind))*100,2)
                ));
            }
          }
        cnt++;
 
      });
      if (dest != null)
        dest.Save(_out);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

czas liczenia: 32 min, 15 s

JAZDA! 🙂