And I would have gotten away with it too, if it weren’t for you meddling kids and your CRC32!

MISJA 012

Zaraz to się chyba stanie tradycją, że w czwartek po streamie CLT podsyła zadanie 🙂 – tym razem nie byle jakie, alla crypto – choć mówi, że takich nie lubi….

I co my tu mamy?

Zaszyfrowany….

i co teraz? Wstępna analiza 7z, wczytanie w c# do obiektu klasy zipFile i dowiedzieliśmy się, że mamy w środku 24 pliki, 23 po 4B i ostatni 1B spakowane, tak, że do każdego dodane jest 12B zapewne jakiegoś paddingu. CRC też wyglądało ciekawie… rodziło myśli… 🙂

No ale… jak się do tego zabrać… to już chyba będzie tradycja, że „fajne” klasy w .NET tracą swoją fajność, gdy przechodzimy do szczegółów – tak też było tym razem, klasą ZipFile nie sposób odczytać crc z kodu – choć jest to udostępnione w debuggerze jako private field.

Biblioteka – spróbowałem dwóch – jedna pokazywała inne CRC niż w rzeczywistości… (.net pokazywał ok…), druga nie chciała się kompilować, trzecia – zipstorer była OK 🙂

Któraś z bibliotek pokazała, że zip nie jest zaszyfrowany jakoś silną metodą np AES’em, a jest to „weak encryption” – patrząc w Internet jest trochę informacji jak to złamać – np. w tym dokumencie

Pokazałem to CLT… a on mi mówi, że to chyba zbyt gruba metoda, pliki są małe, znamy CRC – może trzeba to „po chamsku” przeliczyć… i się zabrał… i skończył.

A mój kod nadal nie chciał wspólpracować….

CRC32 – również nie obsługiwane przez .net – przecież są lepsze funkcje hashujące, mimo że banki nadal używają MD5 😀 to .net nie wspiera liczenia CRC. W Internecie jest trochę implementacji – część liczy CRC dając inne wartości (jest różnica i niektóre implementacje .net nie spełniają standardu IEEE – niby 🙂

W końcu znalazłem właściwy kod, w zasadzie prosta klasa, ale spełniła swe zadanie: klik

Poskładałem wszystko ze sobą i wyszło to co poniżej 🙂

Kodzik (trochę ubolewam, że nie jest do końca elegancki, ale parcie na flagę jest silniejsze… a później gdy działa to szybko to czy przeróbki mają sens?):

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
using System.IO.Compression;
using NullFX.Security;
 
namespace MISJA_012
{
  class zips
  {
    public string name { get; set; }
    public uint crc { get; set; }
    public long size { get; set; }
    public string data { get; set; }
 
    public new string ToString()
    {
      return string.Format(
              "{0}\t{1}\t{2}\t{3}"
              , name
              , crc
              , size
              , data
             );
    }
  }
 
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var fn = @"75b9d9bd1667bea881504206a0c5248964413653_secrets.zip";
      var files = new List();
      using (var en = ZipStorer.Open(fn, FileAccess.Read))
      {
        files = en.ReadCentralDir().Select(
          x => new zips()
          {
            name = x.FilenameInZip,
            crc = x.Crc32,
            size = x.FileSize
          }
          ).ToList();
      }
 
      var lengths = files
        .Where(x => x.size > 0)
        .Select(x => x.size)
        .Distinct().ToList();
      DateTime tt = DateTime.Now;
      foreach (var length in lengths)
      {
        Brute(files, (int)length);
      }
      Console.WriteLine(string.Format(
        "Time: {0}s"
        , (DateTime.Now - tt).TotalSeconds
        ));
 
      foreach (var f in files)
        Console.WriteLine(f.ToString());
      Console.WriteLine();
      foreach (var f in files)
        Console.Write(f.data);
      Console.ReadLine();
    }
 
    static void Brute(
      List files
      , int levels)
    {
      int min = 32;
      int max = 128;
      byte[] buffer = new byte[levels];
      Crc32 crc = new Crc32();
 
      if (levels == 4)
        for (int i = min; i < max; i++)
          for (int j = min; j < max; j++)
            for (int k = min; k < max; k++)
              for (int l = min; l < max; l++)
              {
                buffer[0] = (byte)i;
                buffer[1] = (byte)j;
                buffer[2] = (byte)k;
                buffer[3] = (byte)l;
                computeCRC(files, buffer, crc);
              }
      else if (levels == 1)
        for (int i = min; i < max; i++)
        {
          buffer[0] = (byte)i;
          computeCRC(files, buffer, crc);
        }
    }
    static void computeCRC(
      List files
      , byte[] buffer
      , Crc32 crc
      )
    {
 
      var hash = crc.ComputeChecksum(buffer);
      var fs = files.FindAll(
        x => x.crc == hash);
      if (fs != null)
      {
        var s = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(buffer);
        foreach (var f in fs)
        {
          f.data = s;
          Console.WriteLine(f.ToString());
        }
      }
    }
  }
}

Czas liczenia – o zgrozo!!!! 22 sekundy 😀

Ale fun! 🙂

2 Komentarze

Komentowanie jest wyłączone.