!dlrow olloeH

26 lutego 2018 czang 2

moje pierwsze RE, więc musicie wybaczyć, że moja praca nie była w pełni samodzielna…. Misja: klik Zadanie – zdeszyfrowanie dziwnych znaczków z: http://gynvael.vexillium.org/ext/6dd27a9b84dec1d7bbd07da004d486b84cc29af7f459fc8f01cfbad4c25af6e5_crackme_b64.txt  dziwne te znaczki, dziwne, […]